Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa našom Politikom privatnosti, čine Ugovor koji obavezuje svako lice koje pristupi našem sajtu www.parkingnis.rs šalje nam upite putem Sajta, ostavlja svoje lične i druge podatke, kao i podatke vozila koje će biti smešteno na našem parkingu.

Pristupanjem ili korišćenjem našeg Sajta www.parkingnis.rs pravno ste obavezani ovim Ugovorom.

Ovim Uslovima korišćenja objašnjavamo uslove pod kojima možete koristiti naše usluge. Pažljivo pročitajte ovaj dokument. Ukoliko u istom pronađete neku odredbu sa kojom se ne slažete, molimo Vas prekinite sa korišćenjem ovog Sajta.

Definicije

Sledeće definicije objašnjavaju neke termine i skraćenice koje koristimo u našim Uslovima korišćenja i Politici privatnosti:

  • ‘Ugovor’ odnosi se na najnovije verzije ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti;
  • ‘Sajt’ se odnosi na veb lokaciju www.parkingnis.rs
  • ‘Politika privatnosti’ odnosi se na dokument dostupan na našem Sajtu, koji reguliše pravila prikupljanja, korišćenja i čuvanja podataka koje prikupljamo o korisnicima;
  • ‘Uslovi korišćenja’ osnosi se na ovaj dokument, dostupan na našem sajtu;
  • ‘Sadržaj’ odnosi se na sve informacije, tekstove, fotografije i druge podatke koji su dostupni na našem Sajtu;
  • ‘Mi/ ParkingNiš’ odnosi se na preduzetnika VLADAN MITIĆ PR NIŠ (CRVENI KRST) , sa adresom sedišta Ratka Jovića I prilaz broj 5, 18000 Niš

Događaji van naše kontrole

Ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van naše razumne kontrole.

Odricanje od odgovornosti

ParkingNiš ne preuzima odgovornost za bilo kakvu nastalu štetu, povrede ili druge posledice koje se mogu dogoditi Vašim korišćenjem sadržaja sa ovog Sajta.

ParkingNiš ne preuzima odgovornost za bilo kakvu indirektnu, posebnu ili slučajnu štetu ili na bilo koji gubitak dobiti ili prihoda, koji je nastao direktno ili indirektno, ili bilo koji gubitak podataka ili drugi nematerijalni gubitak, koji je nastao zbog pristupa ili upotrebe našeg Sajta.

ParkingNiš ne preuzima odgovornost prema korisnicima Sajta, zbog bilo kakvog kršenja ovih Uslova, koje kršenje je izazvano događajima ili okolnostima na koje nismo mogli da utičemo.

Svaka odgovornost koja nastane kao posledica ili u vezi sa upotrebom informacija sa našeg Sajta je isključena.

Naš cilj je da obezbedimo siguran prostor za sva lica koja pristupaju/koriste naš Sajt.
Nastojaćemo da naš Sajt bude uvek dostupan, bez grešaka (‘bagova’), i siguran, ali je potrebno da isti koristite na vlastitu odgovornost. Ne garantujemo da će naš Sajt uvek biti siguran, bezbedan i bez grešaka, ili da će uvek funkcionisati bez prekida u radu ili drugih nedostataka.

Linkovi ka sajtovima trećih lica

Određeni delovi Sajta mogu sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. Svaki od tih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na naš Sajt. Mi nemamo kontrolu nad tim sajtovima i ne snosimo bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost tih sajtova, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.
Ukoliko linkovanjem omogućimo pristup informacijama drugog pružaoca usluga, mi ne snosimo odgovornost za takve informacije.
Postavljanje linkova trećih lica na našem Sajtu ni na koji način ne podrazumeva da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

Promene uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da promenimo i/ili ažuriramo naše Uslove korišćenja i Politiku privatnosti u bilo kom trenutku.
Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu.
Preporučujemo Vam da povremeno proverite naše Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.
Ukoliko nastavite da koristite ovaj Sajt i nakon izmena/dopuna, smatraćemo da sa Vaše strane postoji saglasnost sa nastalim izmenama/dopunama.
Ukoliko niste saglasni sa izmenama/dopunama, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

Delimična ništavnost uslova korišćenja

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje će nastaviti da se primenjuju u celosti.

Prelazne i završne odredbe

U slučaju eventualnog spora proisteklog iz ovog Ugovora biće nadležan stvarno nadležan sud u Nišu.

Ako se utvrdi da je bilo koji deo ovog Ugovora nevažeći ili nezakonit, u bilo kom pogledu, to neće uticati na pravnu valjanost ostatka Ugovora.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Ugovorom i našim Sajtom, slobodno nam se obratite putem naše kontakt forme, koju možete pronaći na stranici KONTAKT ili putem naše adrese info@parkingnis.rs.